Ивайло Кардашев от 11“б" клас се класира на второ място на Национално ученическо състезание по Бизнес информатика e-BI Competition 2021, организирано от Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов.


Състезанието се проведе в два кръга: изпращане на анализ на бизнес данни, зададени към казус чрез таблица от 9995 реда в първи кръг, и последваща онлайн защита във втори кръг на 13.05.2021. 


До защитата пред жури бяха допуснати само петимата финалисти. Двама от тях, Ивайло Кардашев и Светослав Иванов от 11“б“ клас, са ученици на ПГТМ "Христо Ботев". По уважителни причини Светослав не можа да се включи в онлайн защитата.


Членове на журито бяха трима преподаватели от катедра „Бизнес информатика“ и архитект на данни от Hewlett Packard Enterprise, възпитаник на Стопанска академия "Д. А. Ценов".


Ивайло Кардашев представи оригинална презентация с обобщени и свързани диаграми и умело защити анализа на данните, с което заслужено се класира на 2-ро място, събщават от учебното заведение.