Вчера, 19 февруари, в ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград се проведе състезание по приложна електроника „Мога и зная как“.  В надпреварата взеха участие ученици от 9 и 10 клас – първа възрастова група, и от 12 клас – втора възрастова група от специалностите „Промишлена електроника“ и „Компютърна техника и технологии“. Състезанието се проведе с подкрепата на търговска верига „ЕЛИМЕКС“, която подсигури необходимите тестови задачи и материали за изработване на печатната платка, оценяване и класиране. То протече в два етапа. Първият етап беше теоретичен. Учениците решаваха тест от 10 въпроса с максимален брой точки 30 и времетраене 20 минути. Първите 6 ученици с най-много точки за всяка възрастова група бяха допуснати до втори етап – практически, в който изработваха печатна платка за време 60 минути.
От общия брой точки от първи и втори етап бяха класирани учениците за всяка възрастова група.


За първа група – 9 и 10 клас:
- Първо място – Веселин Василев – 10-в клас
- Втора място – Васко Лазаров – 10-в клас
- Трето място – Виктор Първанов – 9- клас

За втора група – 12 клас:
- Първо място – Христо Христов – 12-в клас
- Втора място – Нейчо Димитров – 12-в клас
- Трето място – Веселин Тошков – 12-в клас


Класираните ученици получиха предметни награди и грамота, а за всички останали участници имаше подаръци. Специален подарък  имаше за професионално направление „Електроника“.
Ръководители и консултанти на участниците бяха инж.Нина Петкова и инж.Людмил Иванов, преподаватели в ПГТМ "Христо Ботев".

Състезанието „Мога и зная как“ дава право на участвалите ученици от 12 клас да кандидатстване в ТУ, гр.Габрово без приемен изпит.