На 30 януари в ПГТМ ”Христо Ботев” се проведе училищният кръг от състезанието по електроника „Мога и зная как” със съдействието на МОН и фирма ”Елимекс”, гр.Горна Оряховица.


Участие взеха 18 ученици от специалностите „Промишлена електроника” и „Компютърна техника и технологии”. Те се състезаваха в две групи: първа група (9 и 10 клас) и втора група (11 и 12 клас).


Състезанието премина в два етапа. В рамките на 20 минути учениците решаваха тест от 10 въпроса. Първите 6 ученици от група, получили най-много точки от теста, продължиха  във втори етап – практическа задача, в която за 1 час изработиха електронна платка.


Класирани бяха следните ученици:


Първа група


- първо място – Валентин Василев - 10 клас


- второ място – Янис Кръстев - 10 клас


- трето място – Иван Бончовски - 10 клас 


Втора група


- първо място – Божидар Миков - 11 клас


- второ място – Ангел Тодоров - 11 клас


- трето място – Мирослава Захариева - 12 клас


Всички ученици получиха награди, подсигурени от фирма ”Елимекс”, а на учениците от 12 клас се дава възможност да продължат своето образование в Технически университет – Габрово.