Новият областен управител на Софийска област Радослав Стойчев: „Основната ми задача за краткото време, през което заемам този пост, е гарантиране на честния вот на избирателите”


Новоназначеният областен управител на Софийска област Радослав Стойчев встъпи в длъжност. Като основен свой приоритет и задача Стойчев определи провеждането на прозрачни и честни избори и гарантиране на честния вот на избирателите. Осигуряването на честни избори е и основната задача в работата на областна адмимистрация на Софийска област. 


Новият областен управител на Софийска област Радослав Стойчев е бил народен представител в 43-то и 44-то Народно събрание, а преди това заместник кмет на община Самоков. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър” от  УНСС, специалност „Икономика и организация на труда”.