През настоящата година се предвижда изкърпване и асфалтиране на 13 500 кв.м компрометирани участъци в общината – 8 500 кв.м в Ботевград и 5 000 кв.м в селата. Продължава и поетапната подмяна на уличното осветление с лед, както и поддръжката на съществуващото. ОП БКС регулярно поддържа /почиства/общинските пътища, отстранява се храстовидната растителност. Ежегодно се подновяват пътните знаци и пешеходните пътеки, като приоритет са тези при детските градини и училища. 


Довършва се ремонта на спортните площадки в обновения парк. Предстои ремонт на детската площадка при новата църква. Обособени са пространства за игра на пл. „Дико Илиев“ и до сградата на пощата в Ботевград, както и в селата Трудовец /мини парк/, Новачене и Рашково.


На приключване са ремонтните дейности на южния тротоар на бул. „България“ за осигуряване на безопасно предвижване от центъра до градския парк.


В рамките на изминалата година служителите на отдел „Сигурност и обществен ред“ са монтирали 63 камери за видеонаблюдение на възлови кръстовища в близост до детски градини и училища и 16 камери до детски площадки. Завишени са мерките за спазване н правилата за паркиране в общината. 


Това с акценти от Информацията за състоянието на пътната мрежа в община Ботевград и предприетите мерки за осигуряване на безопасността на движение с оглед предстоящата лятна ваканция на учениците. Тя бе обсъдена по време на вчерашното редовно заседание на ОбС.     


Дамян Маринов направи предложения от името на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност:  Да се направи уширение на моста над река Калница, свързващ вилната зона, манастира “Свети Николай“ и конната база в Скравена; Да се поставят два спящи полицая на ул.“Шишманово кале“ пред здравната служба в Липница, като в хода на обсъждането уточни, че има подписка от жителите на селото; да се опресни хоризонталната маркировка на кръстовището на бул. “Цар Освободител“ и ул. “Божко Божилов“, както и на кръстовището между бул. “България“ и ул. “Георги Сава Раковски“.  


Кметът Гавалюгов отговори, че в момента от БКС обновяват пешеходните пътеки в града, а що се отнася до осовите линии, очертаващи пътните платна, на натоварените кръстовища ще бъдат възстановени.


По отношение предложението за уширяване на моста, кметът разясни, че то е ненужно, тъй като габаритът на съоръжението съвпада с габарита на пътя. “Правим необходимия оглед, за да установим какъв ще е удачният подход по монтиране на обезопасителни парапети“, съобщи той.


Що се отнася до поставяне на неравности за ограничаване на скоростта, Иван Гавалюгов съобщи, че са постъпили десетки сигнали от малките населени места, включително и от Липница. “Доста внимателно обследваме реалната необходимост и ефективност от взимане на едни такива решения“, подчерта  той.


По темата за моста в Скравена се изказа съветникът Цветан Миньовски. Той обясни, че обезопасяването на съоръжението с парапет е немислимо, тъй като ще възпрепятства преминаването на селскостопанската техника. Миньовски изрази мнение, че трябва да се отправи искане към АПИ за финансиране на уширяването на целия път, тъй като е прекъснат другият действащ асфалтиран път към манастира в селото. По думи на съветника самият мост не е с габаритите на пътя, а е по-тесен от него. Общинското ръководство пое ангажимент да се извърши проверка на място.    


По време на разискването на докладната постъпиха въпроси, свързани и с други проблемни участъци, както и със знаковото стопанство в общината.


“Известно е, че сме кандидатствали и имаме одобрени проекти по няколко европейски програми през фонд “Земеделие“ за цялостен ремонт и рехабилитация на около 20 км общински пътища. Надявам се в най-скоро време да започне реализирането на тези проекти. Има си определени субективни и обективни причини това да не е започнало. Свързани са с препроектиране, наложено от влезли в сила законови промени“, обясни кметът Гавалюгов. Той информира официално съветниците, че Общината работи по изготвяне на Генерален план за организация на движението в Ботевград, който ще предложени решения, съобразени с нормативната уредба, на поставените проблеми.


Иван Гавалюгов съобщи още, че от БКС извършват текущ ремонт на уличната мрежа в Ботевград. За пореден път той подчерта, че към цялостно преасфалтиране на улици ще се пристъпва само след подмяна на водопровода, давайки пример с улиците “Георги Раковски“ и “Захари Стоянов“.


Информацията бе приета с 24 гласа “за“ и 3 “въздържал се“.