Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов отправи покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание, както и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии, на територията на община Ботевград, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. 


Консултациите ще се проведат на 2 юни /сряда/ от 17:00 часа в зала „Христо Ботев“ в общинската администрация. Партиите и коалициите трябва да представят:


1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:


- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;


- имената и ЕГН на предложените лица;


- длъжността в комисията, за която се предлагат;


- образование, специалност;


- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;


2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 май 2021г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание.


3. Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;


4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно;