В 17:30 часа днес изтече крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД. Кандидатите за длъжността са двама - Грациела Иванова и Орлин Цветков. И двамата са от София. Работят в Здравната каса, нямат медицинско образование.


Конкурсът за избор на управител на МБАЛ ще се проведе на 01.07.2021 г., 10:00 ч., в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж в общинската администрация. Той ще премине през три етапа:


- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на кандидата;


- представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;


- събеседване с кандидатите.