Областният управител на Софийска област Радослав Стойчев призовава партиите да не намесват държавната администрация в предизборната си кампания. Тази информация беше изпратена днес до медиите.


Призивът на Стойчев е по повод разпространеното в медиите писмо от „Българските патриоти – ВМРО, Воля и НФСБ” до президента Румен Радев и министър-председателя Стефан Янев, в което се твърди, че областният управител на Софийска област разпродава държавни имоти, като тази дейност е била забранена при предходната управа. 


“Областна администрация на Софийска област спазва законите на Република България и решенията на българския съд. В дейността си Областна администрация спазва принципите на законност и прозрачност в управлението и няма да толерира внушенията и лъжите, които се разпространяват за партийна изгода по време на предизборна кампания." - се казва още в разпространената информация.


Фактите за публикувания списък с държавни имоти са следните: 


1. Областна администрация на Софийска област е длъжна по Закона за достъп до обществена информация,  РМС №103/2015 и РМС №214/2016 г да публикува списъка с държавни имоти в Портал за отворени данни. Такива списъци могат да бъдат намерени в Портала за отворени данни за всяка от 28-те областни администрации. 


2. Относно визираните в писмото  действия на предишната управа, а именно наложената забрана за продажба на държавни имоти, Административен съд  София област с решение №1607/31.12.2019 г. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ заповедите на областния управител , с които са спрени процедурите по продажба на държавните имоти.


Решение на Конституционния съд, което гласи, че държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права, а не да създава юридически пречки за осъществяването им, въз основа на което областният управител е възстановил спазването на закона. 


Областна администрация на Софийска област спазва Законите и решенията на българския съд! Другото е партийна предизборна кампания!" - това се казва в изявлението на Областната управа до национални и регионални  медии.