Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 11 юли, в централната част на Етрополе се проведе демонстрация за гласуване чрез специализирано устройство за машинно гласуване.
Представители на Районна избирателна комисия – София област направиха демонстрациите. Всички желаещи граждани имаха възможността да получат  професионално пояснение и практически да изпробват машината. 
На територията на Етрополе, в деня на изборите в единадесет секции ще има машинно гласуване. Във всички единадесет секции ще бъдат поставени по два броя машини.


Източник: Общината