Българският туристически съюз е предоставил хижа „Рудината“ на етрополско туристическо дружество. Теренът, върху който е построен туристическият обект, попада в землището на община Ботевград. От няколко години насам хижата се поддържа изцяло от местни доброволци. Преди време Община Ботевград направи постъпки да придобие сградата от държавата, но е получила отказ. 


„Направихме съответните постъпки до Областната администрация, че Общината желае да придобие хижа „Рудината“. През  пролетта на тази година получихме отговор, че сградата има акт за държавна собственост, че през 50-те години е предоставен на местното туристическо дружество, което пък от своя страна е сключило договор с туристическо дружество за спорт и отдих в Етрополе. Какви са активните действия по отношение на стопанисването от страна на това сдружение, получило хижата за стопанисване и управление от Българския туристически съюз, не е ясно. Тя на практика се поддържа от местни доброволци. Няколко пъти бяха проведени такива акции през изминалата година и през тази също. Теренът, върху който е построена самата хижа, е собственост на община Ботевград, но обектът е собственост на държавата. Затова от Областната администрация прекратиха процедурата по искането ни за прехвърлянето в собственост на Община Ботевград с аргумент, че хижата има акт за държавна собственост, че е в активите на Българския туристически съюз и че има сключен договор за стопанисване и управление с етрополско туристическо дружество “, обясни  кметът Гавалюгов в отговор на наше запитване за ситуацията с хижа „Рудината“. 


„Какви действия бихме предприели оттук нататък – силно се замислям дали не е по-рационално, тъй като хижата не е в добро физическо и функционално състояние, няма да е по-лесно и по-евтино, да се построи една нова хижа в този район, който е няколкостотин декара. Хижа „Рудината“ се намира в район, който е в съседство със землището на община Етрополе и в близост до землището на община Правец. На билото на планината, пресечна точка за туристи. Определено има нужда от осигуряване на една добра инфраструктура за туристи, които желаят да се подслонят по пътя на туристическия маршрут“, добави градоначалникът. 


Иван Гавалюгов съобщи още, че след изборите ще проведе среща с ръководството на Областната администрация по казуса с хижа „Рудината“ дали въобще има възможност Община Ботевград да я придобие. 


„Сигурен съм, че възможности винаги има, стига да има желание. Тази хижа въобще не се е стопанисвала от институциите, които имат ангажимент към нея. На практика тя се поддържа от доброволци от община Ботевград. Освен това има желаещи, и то не кой да е, а една Община, да стопанисва обект, който се намира на нейна територия. А стопанисването е свързано със средства, които сме готови да осигурим. Категорично намеренията ни остават в посока ремонтиране на съществуващата инфраструктура или изграждане на нова такава, ако срещнем отказ от държавата, чрез Областната администрация, да ни върне във владение туристическа хижа „Рудината“, коментира кметът Гавалюгов.