Проектонаредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на общината предвижда създаването на доброволни отряди, които да помагат при потушаване на пожари. Такива групи ще бъдат сформирани от кметовете на град и селата. Във състава на всяка една от тях ще бъдат включени най-малко осем мъже на възраст от 18 до 60 години, които трябва да в добро здравословни състояние и да живеят постоянно в съответното населено място.

Предстои проектонаредбата да бъде предложена за гласуване в общинския съвет. С нея се уреждат правата и задълженията на държавните органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната и аварийна безопасност. В наредбата са предвидени парични санкции: от 300 до 500 лв. ще бъдат глобявани физически и юридически лица, предизвикали пожари; от 50 до 200 лв. ще глобяват граждани, които нарушават разпоредбите в наредбата, а наказанието за юридически лица е от 100 до 500 лв.

Наредбата за пожарна и аварийна безопасност ще бъде предложена за гласуване в общинския съвет. След това се очаква със съдържанието й да бъде запозната ботевградската общественост.