От имащите право на глас 10 341 човека, към 16:00 часа са гласували 3 189 човека, като процент – 30,84.
Няма неработещи машини, изборният ден протича нормално.
Очаквайте окончателния брой гласували към 20:00 часа.