Проектът на най-голямото основно училище в общината е одобрен за финансиране по националната програма „Отново заедно”. Тя дава възможост на ученици да почиват безплатно една седмица на българското Черноморие. Вчера Министерският съвет отпусна и парите за първите одобрени проекти в страната.


61 ученици от „Н.Вапцаров” ще почиват от 6 до 11 август в Кранево. За тях ще се грижат петима учители от училището.


Включените в проекта са по предварително одобрени от педагогическия съвет критерии: изявени деца с награди от олимпиади и други състезания, сираци и полусираци и деца с хронични заболявания.


Съгласно програмата „Отново заедно” всяко училище има право да кандидатства за безплатен отдих на ученици, като броят им не трябва да надвишава 7% от общия брой на учениците и педагогическия състав на училището.