От средата на миналата седмица започна благоустрояване на кварталното пространство между улица „Иван Вазов“ и вътрешно квартална улица ( бл.1, бл.2 и бл.3) в ж. к. „Васил Левски“ в Ботевград. Дейностите се извършват от „Г. Гетов“ ЕООД. Преди близо месец ботевградската фирма беше единствен кандидат, подал документи за участие в обществената поръчка. Тя предложи да изпълни обекта за 165 659,43 лева (без ДДС) при прогнозна стойност от 166 666,67 лв.


По проект се предвижда:


• Изкопни работи за оформяне на земното легло;


• Изграждане на площадкова канализация и водопровод;


• Профилиране, уплътняване и изграждане на пътно легло;


• Направа на нова основа от НСТК 0-63 мм.;


• Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри на бетонова основа;


• Доставка и полагане на асфалтова смес;


• Направа на вътрешноквартални алеи и настилка от паркоелементи върху пясъчно легло;


• Изграждане на основа за детска площадка и дърварник;


• Озеленяване;


• Направата на хоризонтална сигнализация. 


Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 105 дни.