„В и К“ ЕООД – София, съобщава на своите абонати, че по искане на „Геострой” АД - изпълнител на подобект „Реконструкция на водопровод ПЕВП Ф140 при км 185+072“, ще бъде спряна водата в района на главния път – входа откъм Ботевград на с. Новачене на 03.08.2021 г. /вторник/  за времето от 15:00 до 17:00 часа.