Паркингът, който се намира до сградата на НЧ „Христо Ботев 1884“, е около 4 декара. Собственост е на няколко души, които са възстановили имота по закона за реституцията през 90-те години на миналия век. Повече от 30 години теренът се използва като паркинг, собствениците по различни причини досега не са реализирали свои на мерения. В същото време от години Общината прави опити да изкупи поземлените имоти, за да изгради модерен паркинг, който е крайно необходим в центъра на града. В момента няма възможност да вложи нито лев, за да подобри инфраструктурата.


На 19 април в Община Ботевград е получено заявление от Ваня Петкова, която е собственик на 616 квадратни метра от терена. Тя предлага да продаде имота си на Общината на цена по 162 лева за квадратен метър.


Последвала среща с кмета Иван Гавалюгов, на която е договорена друга цена - 150 лева за квадратен метър. Градоначалникът е внесъл предложение в местния парламент Общината да закупи поземления имот на цена 92 400 лева.


Решението предстои да бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет, което е насрочено за 30 май.