Община Ботевград вчера обяви обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание, с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Общата цел на проекта е възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя.


Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции:


Обособена позиция 1: „Рехабилитация на участък от път SFO1040: /I-1, Ботевград - Витиня/ - Врачеш - Врачешки манастир“. Предвидено е подновяване на асфалтовото покритие на участъка от кръстовището с Републикански път I-1 до автобусното обръщало на последната спирка. Съща така частично възстановяване или изграждане на тротоарната настилка и бордюри в участъка от кръстовището с I-1 до центъра на селото.


Обособена позиция 2: „Рехабилитация на участък от път SFO2046: /SFO1093, Новачене - Боженица/ Боженица - Граница общ.(Ботевград-Роман) - Курново - ЖП гара Струпец - /VRC1143/“. Става дума за участъка от "Т"-образното кръстовище в Боженица в посока Курново до разклона за Елов дол. Проектите тук предвиждат цялостно преасфалтиране и частична подмяна или изграждане на тротоарна настилка и бордюри.


Обособена позиция 3: „Рехабилитация на участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград - летовище Зелин“. Рехабилитацията тук включва отсечката от кръстовището с ул. "Захари Стоянов" до автобусното обръщало над АМ "Хемус". И тук предвидените дейности са цялостно преасфалтиране и частична подмяна или изграждане на тротоарна настилка и бордюри. 


Обособена позиция 4:  „Рехабилитация на участък от път SFO3056: /SFO3054, Новачене - Липница/ Липница - Елов дол - /SFO2046/“. Ремонтните дейности ще обхванат участъкът от разклона в Липница за Елов дол до разклона за сградата на кметство Елов дол. Ремонтът и тук включва цялостно преасфалтиране и частична подмяна или изграждане на тротоарна настилка и бордюри.


Дейностите и по четирите обособени позиции предвиждат още: почистване на пътя от храсти и дървета, почистване и стабилизиране на пътните банкети, подобряване на отводняването на пътя чрез почистване и оформяне на пътните окопи, регули, възстановяване на съществуващите водостоци и изграждане на нови такива. Също така възстановяване на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка на пътя за осигуряване на безопасност за движението на МПС, възстановяване на съществуващата еластична ограда и направа на нова, ремонт на съществуващи и монтаж на нови предпазни стоманени огради и други.


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 5 525 506,99 лева без ДДС.


Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие 23:59 часа на 15 септември 2021 г. 


Още информация да обществената поръчка ще прочетете ТУК.