Заповедта на служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров е в сила до 31 октомври 2021 г.


Считано от 7 септември, вторник, със своя заповед министърът на здравеопазването въвежда нови противоепидемични мерки на територията на България, съобщи пресцентърът на Министерството на здравеопазването.


Провеждането на присъствени групови занятия в езикови, образователни и други обучителни центрове и школи се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 10 човека в помещение и носене на защитни маски.


Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.


Конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения и др. се допуска при използване на не повече от 30 на сто от капацитета на помещението и с до 30 участници, при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски.


Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.


Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30 на сто от капацитета на помещението, с до 30 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски.


Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.


Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50 на сто от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно и носене на защитни маски.


Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м, при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски.


Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30 на сто от капацитета на помещенията и с до 10 човека в помещение.


Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.


Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30 на сто от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка и носене на защитни маски.


Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30 на сто от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция и носене на защитна маска от персонала.


Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30 на сто от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.


Посещенията в балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30 на сто от капацитета им, спазване на физическа дистанция, носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба, и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.


Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1,5 м между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски от персонала.


Провеждането на събирания от частен характер се допуска с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.


Физическите и юридически лица - собственици или управители на търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.


На пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м и носене на защитна маска от работещите и посетителите.


Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, може да не се прилагат при следните условия: 100 процента от персонала е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и


- ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане само на лица, които: са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието PCR или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието).


Задължителното отстояние от 1,5 м между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса (по т. 15) може да не се прилагат при изпълнение на посочените условия.


Заповедта е в сила до 31 октомври 2021 г.


Вижте целия текст на заповедта ТУК