Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград уведомява своите клиенти, регистрирани като безработни лица, заявили участие в кампанията по Преброяване на населението – 2021 г. и одобрени, че следва да декларират в срок до 7 работни дни в Бюрото по труда за сключените граждански договори, съгласно чл.18, ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта. Това се налага, тъй като полученото възнаграждение може да окаже влияние върху статуса на регистрацията им.