В Историческия музей в Правец е открита изложба на предмети, открити при археологическото проучване на крепостта, която се намира на връх “Голям Боровец” между селата Разлив и Правешка Лъкавица и няколко тракийски могили в землището на с. Видраре. От намерените находки специално внимание заслужава оловна плоча – амулет с надпис на гръцки от едната страна, а от другата е изобразен равномерен малтийски кръст. Сред останалите експонати интерес представляват бронзов пръстен с гравирана върху плочка мъжка глава в профил, части от фибули, ключ, сърп , две бронзови куки, няколко прешлена за вретено, пет монети от III – IV век, няколко каменни точила, фрагменти от хромели, железни стрели, части от ножчета, тежести за рибарска мрежа, фрагментирани керамични съдове с шнуровидна украса.

На този етап от проучванията изграждането и функционирането на крепостта се датира от IV – VI век. Вероятно на билото на хълма и в неговото подножие е имало селище. Не е изключено то да се е развивало около местен култов център. Крепостта е изградена по време на формиране на селището.

Следващите археологически сезони и предстоящите консервационно-реставрационни дейности ще превърнат археологическия паметник в атрактивен археологически паметник в атрактивен туристически обект.

Приятна изненада по време  археологическите разкопки се оказа откритието в тракийската могила “Света Петка”, намираща се в землището на с. Видраре.
След повече от месец теренно археологическо проучване в района екипът на Таня Борисова – директор на Историческия музей в Правец, попадна на гробно съоръжение от Ранножелязната епоха IX – VIII век Пр. Хр. Находката е изключително ценна. Тя е сензационна за цяла Северозападна България.

В гробното съоръжение, изградено от различни по големина камъни, подредени във формата на кръг, извършено погребение на знатен тракиец. Като погребални дарове са поставени железен нож и керамични съдове с различна големина и предназначение. Два от тях са уникални. Те са по-големи и са служили за съхранение на храни. Украсени са с врязана геометрична украса. Интересни са също кантаросовидния съд, който е с различна форма на дръжките, и двата керамични съда – чаша и купа.

Непосредствено до първия гроб е разчистен втори. Ритуалът е извършен чрез трупоизгаряне. За гробни дарове са поставени глинен прешлен за вретено, както и счупени керамични съдове. На север от гробното съоръжение е поставен друг хранилищен керамичен съд, обърнат с дъното нагоре. На запада и югозапад от гробното съоържение са открити множество фрагментирани керамични съдове. Те документират ритуала – чупене на керамични съдове, който съпровожда погребалната церемония. Сред находките са една сребърна спирала, по всяка вероятност обеца, още четири бронзови спирали и железен накит за врата. Една от спиралите завършва със схематично представена змийска глава. Всички открити предмети са характерни за Ранножелязната епоха IX – VIII век Пр. Хр.

Археологическите проучвания са осъществени от екип в състав: ръководители – н.с. д-р Валери Григоров и Таня Борисова – директор на Исторически музей – Правец; зам. ръководители – Михаела Занева.

Средства за извършване на разкопките са осигурено от фирма“Искра – 21” и фондация “Лукойл”.