Със свое решение от 17 септември Централната избирателна комисия определи възнагражданията, които ще получат членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите на 14 ноември.
Възнаграждението за председател е 130 лв, зам.председател и секретар – 120, а членовете ще получат по 100 лева.


За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.


Членовете на СИК, които представят протокола  и другите изборни книжа и материали в РИК  получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лв. извън другите възнаграждения.


Възнагражденията им не се облагат с данъци.


Ако има балотаж за избор на президент и вицепрезидент, членовете на секционните комисии ще получат по 80 лева, предеседателите 105, а зам. председатели и секретари – по 95 лева. Отедлено от това ще имат по 15 лева за получаване ан машините и другите изборни книжа и по 30 лева за предаване на изборните протоколи в РИК.


За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган в страната, членовете на РИК и СИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението.


До 9 октомври в общините трябва да се проведат консултациите за състава на СИК.