В края на миналата седмица изтече срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка с предмет: „Благоустрояване на второстепенна улица в ПИ с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, кв.86 (ул. „Стефан Караджа“)“. Става дума за части на две улици: ул. „Стефан Караджа“ – отсечката от Центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и кръстовището с ул. „Акад. Стоян Романски” (входът на ОУ „Никола Вапцаров“ – начален етап), и улица „Акад. Стоян Романски” – от същото кръстовище до стълбите срещу храм „Свето Възнесение Господне“.


Кандидатът за изпълнение на обекта е само един – „Г. Гетов“ ООД. Ботевградската фирма е направила ценово предложение от 137 367,67 лева без ДДС, при прогнозна цена от 137 750,00 лв.


Както сме информирали, Община Ботевград обяви обществената поръчка на 21 септември. Ремонтните дейности ще имат за цел създаването на благоприятна среда – пешеходна зона пред ОУ „Никола Вапцаров“ – начален етап, паркоместа и подобряване условията за обитаване в двата жилищни блока.


Изпълнението на обекта в настоящата обществена поръчка ще започне, след като приключи ремонтът на тротоарите по южната част на ул. „Сан Стефано“. Това каза кметът Иван Гавалюгов в отговор на въпрос, поставен по време на последното редовно заседание на Общинския съвет, когато на дневен ред бе информацията за готовността на общинските училища за учебната 2021/2022 учебна година.