Преди няколко дни Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на второстепенна улица в ПИ с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, кв.86 (ул. „Стефан Караджа“)“. Става дума за части на две улици: ул. „Стефан Караджа“ – отсечката от Центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и кръстовището с ул. „Акад. Стоян Романски” (входът на ОУ „Никола Вапцаров“ – начален етап), и улица „Акад. Стоян Романски” – от същото кръстовище до стълбите срещу храм „Свето Възнесение Господне“.


Ремонтните дейности ще имат за цел създаването на благоприятна среда – пешеходна зона пред ОУ „Никола Вапцаров“ – начален етап, паркоместа и подобряване условията за обитаване в двата жилищни блока. Предвижда се разширена тротоарна площ пред входа на училището; повдигната павирана настилка на ниво тротоар с възможност за преминаване на автомобили, която да свързва пешеходната зона и да дава предимство на пешеходците. Също така по проект се предвижда корекция на тротоарна и асфалтова настилка, с цел изграждане на паркоместа - общо 14 бр. Предстои и корекция на зелени площи без отсичане на дървета, като се допълват с широколистни бързо растящи дървесни видове, както и текущ ремонт на осветлението и водоотвеждането.


Прогнозна стойност на обществената поръчка е 137 750,00 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 1 октомври 2021 г. – петък.