Дуалното обучение, което е бъдещето на ранното професионално ориентиране и кариерно развитие, стартира в България преди пет години. В Софийска област дуално обучение има в гимназии в Пирдоп, Самоков и Етрополе. 


Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ е първото училище в Ботевград, което се стреми да въведе новата форма на обучение чрез работа, а Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД  е първата фирма, откликнала  за сътрудничество. 


На 20 октомври директорът на гимназията Иван Николов, Татяна Милева - директор "Човешки ресури" на Интегрейтид Микро-Електроникс България, и Велислава Димитранова - ръководител подбор и обучения на персонала, обсъдиха идеи за организиране и реализиране на дуалното обучение.


Специалността е „Промишлена електроника“ - най-търсена на местния трудов пазар. В момента първата паралелка с 18 деца вече получи своето сертифициране. 


Задължение на Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД е да провежда в компанията най-малко 8 (осем) академични часа практическо обучение за повишаване на квалификацията и компетентностите на учители по професионална подготовка, както и на пробно стажуване на ученици от първи гимназиален етап, и на практическо обучение в реална работна среда на ученици от XI и XII клас.


Планираме   активно участие на инженерите  от фирмата,  които желаят  да бъдат ментори. Ще каним учениците на дни на отворените врати, ще им задаваме   творчески задачи, насочени към логическо мислене и наблюдателност, внимание към детайлите по  достъпен   и интересен начин, съобразени с възрастта и нивото на знания. 


В Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД част от инженерния и технически състав е завършил средното си професионално образование именно там. Традициите, които се спазват в училището в областта на спорта,  по-конкретно баскетбола,  също са  достойни за пример.


Успех на новото сътрудничество!