Само 4 дни остават до края на тазгодишната кампанията за събирането на средства за зарибяване на яз. „Бебреш“, която се организира от група любители на риболова. Крайният срок е 30 октомври 2021 г.


Кампанията стартира на 20.09.2021 г. Доброволната акция се провежда за пета поредна година. Идеята този път е шараните да бъдат с големина от 200 до 400 грама.


Любителите на риболова могат да заявят своето желание за дарение на средства на тел. 0887751735 - Петьо Петков.


Организаторите на кампанията гарантират пълна прозрачност и отчетност на събраните средства и направените разходи.