Кампанията за доброволно събиране на средства за зарибяване на яз. "Бебреш" стартира на 20.09.2021 г. Тя се организира от група любители на риболова. Доброволната акция се провежда за пета поредна година. Идеята този път е шараните да бъдат с големина от 200 до 400 грама.


Крайният срок за събирането на средствата е 30 октомври 2021 г.


Любителите на риболова могат да заявят своето желание за дарение на средства на тел. 0887751735 - Петьо Петков.


Организаторите на кампанията гарантират пълна прозрачност и отчетност на събраните средства и направените разходи.