Собственикът на фурната в село Скравена е заявил намерение да закупи терена, без застроената в него сграда. Общинският имот е с урегулирана площ от 556 кв.м. За продажбата му ще бъде организиран търг с тайно надаване. Общинският съвет одобри първоначална тръжна цена, която е в размер на 22 240 лв., без ДДС. Сделката е облагаема.