С постановление от 5 ноември служебното правителство одобри допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2021 год. в общ размер на 56 107 620 лв. Парите ще бъдат разпределени по бюджетите на 55 общини. Шест от тях са в Софийска област.


Община Антон ще получи 700 000 лева за реконструкция на две улици и ремонт на площад и прилежащи съоръжения. С друго  постановление  на Министерски съвет, от 8 ноември, общината ще получи още 600 000 лв. трансфер за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на коритото на р. Конска. 


Община Горна Малина също ще получи средства по двете постановления. 600 000 лв. - за основен ремонт на централните площади в Горна Малина и с. Априлово. За аварийно почистване и възстановяване на проводимостта на речното корито на река Стръгленска в регулационните граници на с. Стъргел, в бюджета на Община Горна Малина ще влязат още 424 487 лв.


На Община Ихтиман ще бъдат преведени 400 000 лева за ремонт на улици. 


Държавата отпуска 250 000 лева за ремонт на общински пътища в община Мирково.


494 000 лева ще постъпят в хазната на Община Правец. Парите са за дофинансиране на проект за изграждане на нова техническа структура в квартали 168, 169, 170 и към квартал 9 в Правец.


1 270 000 лв.  са разпределени за Община Самоков. Средствата са за реконструкция на път SFO1570 – к.к. Боровец – с. Бели Искър от км 0+500 до км 4+000.


С постановление на Министерски съвет от 8 ноември, освен Антон и Горна Малина, допълнителни средства ще получат още: Община Пирдоп – 887 492 лв. за почистване, укрепване и възстановяване на коритата на четири реки; Община Своге – 118 492 лв. за неотложни възстановителни работи на една улица; Община Чавдар – 492 485 лв. за почистване, укрепване и реконструкция на отводнителна канавка и отводнителни съоръжения по една от улиците.   


Както досега, няма яснота въз основа на какви критерии са разпределени тези средства и как е направен подборът на проектите на общините, които ще получат финансиране от държавата.