Община Ботевград е кандидатствала с няколко проекта, за които има издадено разрешение за строеж, за средства от излишъка в държавния бюджет. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешната си среща с представители на местните медии.


В края на всяка година Правителството разпределя излишъка, получен в резултат на изпълнението на бюджета за съответната година, по общини и министерства.


„Кандидатствали сме за отпускане на средства за няколко значими за общината проекта. Внесли сме писма с искане за финансиране на първите етапи от реконструкцията на водопроводите в Трудовец и Врачеш, които са абсолютен приоритет за нас. Кандидатствали сме и за отпускане на средства за другите три етапа от ремонта на градския парк. Също така сме поискали от Правителството  да осигури 998 000 лева за ремонт на централна градска част – площада, който е в трагично състояние. Реконструкцията на площада предвижда и подмяна на подземните комуникации в центъра, съобщи Иван Гавалюгов. -През целия месец декември следим внимателно заседанията на Министерски съвет, на които щедро, адмирации за което, се разпределят средства и правят целеви трансфери по бюджетите на общините, осигурявайки финансиране за реализиране на различни обекти. Община Ботевград направи всичко, което се изисква - внесли сме своите мотивирани искания. Не ни остава друго освен да чакаме. Разбира се, ние сме реалисти. Очакваме финансиране поне на едно или най-много две предложения “ – допълни кметът. 


Правителството разполага с 2.3 млрд. лв., които да похарчи през декември. На последната си сесия в сряда то е разпределило над 105 млн. лв. допълнителни разходи по бюджетите на отделни министерства и общини, съобщава в своя публикация capital.bg. „Не е ясно нито на какъв принцип се избира коя община да получи допълнителна подкрепа от държавния бюджет в края на годината, нито дали не е имало по-смислени и спешни искания, които обаче не са били уважени”, се посочва в статията.