През следващата седмица кметът Иван Гавалгов има среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с искането от страна на община Ботевград за финансиране подмяната на основния водопроводен пръстен в града.  


„Имаме разбиране и съдействие от държавата, но трябва те да се материализират в конкретни финансови средства. Ще използвам така създалата се ситуация с изменението на разрешителното на МВЕЦ „Бебреш” за водоползване от язовир ”Бебреш”, което на практика държавата дава, за да повдигна за пореден път въпроса да бъде осигурено и обещаното финансиране за подмяна на основния водопроводен пръстен в Ботевград. Защото към настоящия момент седим и чакаме с готов проект, с издадено разрешително за строеж и избран изпълнител. Единственото условие да започнем реализирането на проекта е осигуряване на финансирането, което възлиза на около 1 700 000 лева”, коментира кметът по време на днешната редовна среща с представители на местните медии. 


На въпроса ще внесе ли писмено възражение срещу изменението на разрешителното на МВЕЦ-а, Иван Гавалюгов отговори:  „Дали ще възрази общината, или не – това не е най-важният въпрос. По-важен е въпросът какъв ще е ефектът от възразяването. Аргументите ни трябва да основателни. В противен случай никой няма да ги вземе под внимание. Продължавам да твърдя, че беше важно и е важно да заострим вниманието на всички институции за пореден път върху проблемите на водоснабдяването на община Ботевград, част от които е използването на водите на язовир “Бебреш“. Именно за това поисках извънредна сесия по темата и поканих представители на Басейнова дирекция „Дунавски район” и Напоителни системи – клон София. Благодаря им, че се отзоваха. При така направените разяснения от г-жа Веселка Нинова – директор на „Напоителни системи” – клон София, формално или не, стана ясно, че водните количества, които ВиК черпи от язовира за обезпечаване водоснабдяването на община Ботевград са двойно гарантирани, което действително е така при направените от тях разчети, което, разбира се, им дава основание да допуснат изменение на разрешението, така че да не се засегне приоритетното ползване на вода от язовир „Бебреш” за Община Ботевград. По разрешително за водоползване от ВиК Бебреш, Басейнова дирекция е позволила до 2 500 000 кубика. При нивото, до което се предлага ВЕЦ Бебреш да работи, което е кота  490.48 метра, с 2.52 м по-надолу от сегашните 493 метра, има над 5 000 000 кубика в язовира от полезния обем, които биха могли да се използват само за водоснабдяване и напояване.”. 


Иван Гавалюгов подчерта, че политиката по отношение на водоснабдяването на територията на община Ботевград е преимуществено ориентирана към използването на собствени водоизточници, а не толкова към ползване водите на язовир „Бебреш”, както до момента е било по ред обективни причини. 


„Това казах и по време на извънредната сесия на 2 ноември. Факт е, че от миналата година се направиха доста корекции и по водохващанията, и някои текущи ремонти по водопреносната мрежа на територията на общината, а те продължават и към настоящия момент. След като и Напоителни системи направиха някои абсолютно необходими, отлагани с години ремонти по тяхната инфраструктура, и след като започнаха да съблюдават стриктно разрешителните за водоползвания на всички ползватели на водни количества от язовир „Бебреш”, към настоящия момент сме в ситуация, в която няма абсолютно никакъв риск да останем без вода, но това не означава, че не трябва да продължаваме да контролираме стриктното изпълнението на тези разрешителни за водоползване”, допълни кметът.