Качваме резултатите от балотажа за президент и вицепрезидент, който се проведе в селата на Етрополска общини, /по номерата на секциите/:


Рибарица – гласували 81, за Радев – 57, за Герджиков – 23, Неподкрепям никого – 1


Ямна-Златичора - гласували 50, за Радев – 31, за Герджиков – 18, Неподкр. никого - 1 Ямна-централна - гласували 46, за Радев – 35, за Герджиков – 10, Неподкр. никого – 1


Бойковец – гласували 59, недейств. – 3, за Радев – 39, за Герджиков – 15, НПН – 2


Брусен -  гласували 70, недейств. – 2, за Радев – 50, за Герджиков – 18,


Лопян - гласували 129, за Радев – 86, за Герджиков – 37, Неподкр. никого – 6


Лъга -  гласували 88, недейств. – 6, за Радев – 64, за Герджиков – 18,  


Малки Искър - гласували 105, недейств. – 2, за Радев – 66, за Герджиков – 36, НПН – 1


Подвижно секция – гласували 12, за Радев – 11, за Герджиков  - 1