Днес приключва монтирането на 57 камери за видеонаблюдение на територията на Община Ботевград. С тях броят на камерите става общо 69. По две камери ще има в големите села. Пет управляеми въртящи камери (PTZ) са поставени в централната градска част. 


Сигналът от камерите ще се проследява в Районно управление „Полиция”, както и в центъра за видеонаблюдение, изграден преди шест месеца, в Дирекция „Обществен ред и сигурност”.


За доставка и монтиране на камерите община Ботевград проведе обществена поръчка за избор на изпълнител. Средствата, осигурени от собствени приходи на общината, бяха отпуснати по решение на местния парламент.  


„Сървърът и системата са собственост на община Ботевград. Така че и поддръжката им е задължение на общината, както и на фирмата, изпълнила съответния договор”, обясни кметът Иван Гавалюгов. По негови думи монтирането на тези 56 камери е само начален етап на изграждането на една цялостна система. 


„Не бих казал, че ще има краен етап. Винаги ще има възможност и необходимост за надграждане и за поставяне на нови системи за видеонаблюдение и нови камери на територията на общината, така че максимално да бъдат обхванати обществените пространства”, допълни Гавалюгов.