Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
5 новини с етикет: Разширяват

Община Ботевград има намерение да придобие чрез покупко-продажба правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на Иванчо Минев, жител на с. Липница. Става дума за две дворни места, граничещи с църквата и гробището на селото. Причината за покупката - капацитетът на съществуващия гробищен..

Да бъде разширен обхватът на „синята зона“ в Ботевград, предлагат от общинската администрация. Докладна записка с това предложение е внесена в местният парламент. Става дума за включването на два паркинга към зоната - зад „Фреш маркет“ и пространството зад блока срещу кино..

За по-голяма сигурност и спокойствие на гражданите, системата за видеонаблюдение в община Ботевград ще бъде разширена с още 9 камери. На днешното редовно заседание Общинският съвет одобри схемата за разположение на камерите, предложена от общинската администрация. Една ще бъде монтирана в..

От вчера започна събирането на оферти по обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Изграждане на нова сграда за разширение на детска градина „Здравец“ в УПИ-I, кв.78, с. Литаково, общ. Ботевград“. Намерението на общинското ръковдство е да бъде построена нова..

За по-голяма сигурност и спокойствие на гражданите, системата за видеонаблюдение в Ботевград ще бъде разширена с още около 15 камери. Това става ясно от докладна, с която общинското ръководство иска от Общинския съвет да одобри схема за разполагане на преместваеми обекти – камери, върху..