„Хуманният лекар лекува човека, а ветеринарният – човечеството“. С тези думи отбелязване денят на ветеринаромедицинския специалист - 14 декември!


Началото на Ветеринарно-медицинската служба в страната ни се поставя на 14 декември 1897 г. с въвеждането на Закон за санитарно-ветеринарната полиция. Няколко години по-късно е открита и първата ветеринарно-бактериологична станция. През 1923 г. Софийският университет "Св. Климент Охридски" отваря специален Ветеринарно-медицински факултет. Година по-късно ветеринарните служби стават държавни. 


Ветеринарно-медицинската дейност има особено важната роля да се грижи за здравето на животните, но и за това на хората, опазвайки ги от зоонози.


В Европа ветеринарите се грижат за 768 милиона селскостопански животни и 290 милиона домашни животни.


Ветеринарните лекари носят двойна отговорност по осъществяване на епидемиологичен надзор на болестите по животните и осигуряване на безопасността и качеството на храните. За да защитят клиента и обществеността, и разбира се животните, срещу нестандартни ветеринарномедицински услуги, компетентните органи регулират ветеринарната медицина.


У нас в браншовата организация на ветеринарите са регистрирани 2550h специалисти. 


“Поздравявам Ви най-сърдечно по повод професионалния ни празник – Деня на ветеринарномедицинския специалист!


Искрено Ви желая здраве, удовлетворение и нови успехи във ветеринарномедицинската дейност! Нека Вашата вяра и отдаденост, бъдат добродетелите, които неизменно Ви съпътстват”, написа Трифон Цветков, председател на Българския ветеринарен съюз.