В края на 2021 година населението на Ботевград наброява 22 553 души (2020 г. - 22 716), а на цялата община - 34 246 души (2020 г. - 34 453), според данни на общинската администрация.


Тенденцията за отрицателен естествен прираст в община Ботевград продължава и през 2021 година. Броят на починалите е 592 (2020 г. – 576). 205 смъртни акта са издадени в селата.


Починалите жители на общината в чужбина са 8, смъртните актове са издадени в държавите: Испания, Германия, Кипър, Великобритания, Гърция и Турция.


За същия период броят на новородените в МБАЛ Ботевград е 260 (2020 г. – 240) /в това число влизат и бебета на родилки от други общини/. Регистрираните новородени по постоянен адрес на майката в община Ботевград са 296 на брой (2020 г. – 289), от които 110 (2020 г. – 109) - с постоянен адрес в селата. През 2021 г. в община Ботевград са осиновени 5 деца (2020 г. – 4).


През миналата година 72 двойки (2020 г. – 67) са сключили граждански брак в Ботевград, 3 в Трудовец и по една в Литаково и Липница.