Броят на регистрираните новородени по постоянен адрес на майките през 2008 г е 230, с 54 по-малко в сравнение с предходната 2007 год. От родените през изминалата година 111 са момчета, а останалите - момичета. За отчетния период общо 17 деца са родени в чужбита: по четири в Испания и Германия, две в Англия и по едно в Австрия, Чехия, Италия, Македония, Гърция, Турция и Китай. На територията на общината е осиновено само едно дете.

Тревожен е фактът, че голяма част от ботевградчанките предпочитат да раждат в столични здравни заведения. През отчетния период 66 деца са родени в София, 27 - в Етрополе и 2 в болници на други общини. В Родилно отделение – Ботевград са родени 237 деца, но не всички са жители на нашата община – съобщи Веселка Николова – началник отдел АОКП.

През 2008 год. са починали 303 жители на общината, с 15 по-малко в сравнение с миналата година. Шест от смъртните случаи са констатирани в чужбина.

Сключените бракове в общината през изтеклата година са общо 96. Те са с 45 по-малко в сравнение с предходната 2007 год. – информира още Веселка Николова.