И през първото полугодие на 2018 година продължава тенденцията от последните години за отрицателен естествен прираст на населението в Община Ботевград. Това показват данните, предоставени от общинската администрация.


Починалите в периода от 1 януари до 30 юни 2018 г. са общо 242. В Ботевград са издадени 144 смъртни акта, а в селата на общината - 98.


През първата половина на 2018 г. в МБАЛ - Ботевград са се родили 95 бебета. 17 пък са родените ботевградчанчета в други държави. От началото на годината в общината са осиновени 2 деца.


През отчетния период 47 двойки са сключили граждански брак, в това число: Ботевград – 35, Литаково – 2, Трудовец – 1, и 9 в чужбина.


Към този момент населението на Ботевград наброява 23 054 души, а на цялата общината – 35 000.