Община Правец набира потребители и асистенти по новата социална услуга “Асистентска подкрепа“.


Изискванията за потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“: 


- Възрастни хора с множество заболявания в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност /без ТЕЛК/;


- деца и пълнолетни лица с трайни увреждания /с ТЕЛК с определена чужда помощ/.


За социалните асистенти за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” /работата е почасова/:


- Няма ограничения за възраст, трудов стаж, заетост и роднинска връзка с потребител.


Срокът за набирането на кандидатите е до 15 февруари 2022 година.


За повече информация и за необходимите документи: телефон 071333947, е-mail obshtina@pravets.bg, на място в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ул. „Генерал Раух“ № 2а/ всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч.