Местните власти могат да кандидатстват за приза до 10 юни


Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще връчи за шести път Европейски етикет за иновации и добро управление на български общини.


Европейският етикет е сертификат за качество за цялостно управление в общините. Присъжда се по единни критерии, разработени от Съвета на Европа. Призът удостоверява, че общината отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво и прилага дванадесетте принципа за добро демократично управление. Те са: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие, отзивчивост, ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност.


Принципите гарантират ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса. Призът се връчва за период от две години на местни власти.


Присъждането на Европейския етикет се осъществява в партньорство между МРРБ и Националното сдружение на общините. Могат да кандидатстват всички български общини, които прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление. За шестата процедура кметствата могат да кандидатстват до 10 юни 2022 г. Инициативата е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. В България тя се прилага успешно повече от дванадесет години.


С Европейски етикет за добро демократично управление досега са удостоени 38 общини – Банско, Ловеч, Берковица, Лясковец, Бургас, Мездра, Бяла Слатина, Павликени, Враца, Перник, Вълчи дол, Петрич, Габрово, Поморие, Горна Оряховица, Русе, Девня, Самоков, Димитровград, Свиленград, Добрич, Свищов, Долна баня, Смолян, Ихтиман, Смядово, Карлово, Столична община, Каспичан, Сърница, Кирково, Тетевен, Кнежа, Троян, Кърджали, Търговище, Левски и Челопеч.


Подробна информация за кандидатстването може да се намери на интернет страниците на МРРБ, в раздел Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, на НСОРБ и в Портала за децентрализация.