Индексацията на договорите в строителството с публични възложители трябва да е съизмерима с оскъпяването на крайния продукт от 25-30%. Около това становище се обединиха представители на ръководствата на Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/ и  Камарата на строителите в България /КСБ/
Индексацията на действащите договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки, се налага заради безпрецедентното поскъпване на строителните материали, както и заради поскъпването на горивата и повишаването на работните заплати в бранша.


От НСОРБ предупредиха, че зачестяват случаите търгове да се провалят заради липса на кандидати или отказ да се подписват договори по стари цени.

В края на 2021 г. НСОРБ е провело проучване сред общините за обекти, чието изпълнение е застрашено и във връзка с повишаването на цените в строителството. Събраните данни сочат, че в процес на изпълнение или възлагане са инвестиционни дейности за общо 2,2 млрд. лв.


Между стойностите на планираните разходи за СМР (в лв. без ДДС) и реално необходимите разходи за СМР (в лв. без ДДС) има недостиг на средства средно между 30-40%. Значителна част от инвестициите са с европейско финансиране - ОПРР, ПРСР, ОПОС, солиден е и делът на проекти, изпълнявани по национални програми или със собствени средства на общините.


В Плана за възстановяване и устойчивост са заложени инвестиции за над 7 милиарда лева, които ще бъдат реализирани от общините, които също са поставени под риск. Повишението на цените на строителните материали, разходите за труд и електроенергия и невъзможността за актуализирането им в процеса на изпълнение налагат необходимостта от дофинансиране с общински средства на дейностите по проектите.