От началото на година в общинската администрация е назначен служител, който ще отговаря за горските територии на общината. Той е със съответната специалност, компетентност и трудова практика и ще изземи част от основните функции и дейности, които екологът на общината е съвместявал до този момент.  


Има някои дефицитни професии и длъжности, които са необходими на администрацията. Търсят се служители в техническа служба със съответното образование, в отдела по правно и нормативно обслужване, както и в отдела по инфраструктура и капитално строителство. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов пред местните медии днес.


“Дефицит на кадри изпитваме най-вече заради многото обекти, които се изпълняват и желанието ни съвсем качествено да ги администрираме и контролираме. За всичко, което се планира да се случи тази и следваща година, във връзка с проектите, които са с разрешение за строеж и осигурено финансиране, възниква необходимост от служители в отдела по инфраструктура и капитално строителство. Обявили сме свободна длъжност. За съжаление има сериозен дефицит на трудовия пазар от хора със съответната компетентност – строителство“, коментира кметът Иван Гавалюгов.