Инженер, координатор по заваряване


Изисквания към кандидатите:


> Висше техническо образование, специалност Технология на материалите и материалознание или Машиностроителна техника и технологии / заваряване;


> Познания по електродъгово заваряване метод 111;


> Познания по заваряване в инертна/активна защитна газова среда с плътен топящ се електроден тел (МИГ/МАГ заваряване), метод 131/135;


> Познания по заваряване в инертна/активна защитна газова среда с тръбен топящ се електроден тел, метод 132/136;


> Познания по MS Office;


> Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;


> Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.


Необходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


> Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе. 


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com до 18.03.2022 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


--------------------------------------------------------------------------------------


Шофьор на тежкотоварен автомобил -12 и повече тона/над 25 тона и автомонтьор


Изисквания към кандидатите:


> Средно образование;


> Свидетелство за управление на МПС - категория „С";


> Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика, както и да има познания за двигатели с вътрешно горене;


> Да познава правилата за поддръжка на техническото състояние на автомобилите;


> Опит с извънгабаритни МПС ще се счита за предимство;


> Работа в минната индустрия ще се счита за предимство.


Необходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


> Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.


Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД.