Тя няма да бъде удължавана


Правителството няма да удължава след 31 март 2022 г. срока на въведената в страната извънредна епидемична обстановка.


Решението е взето, след като темата беше детайлно обсъждана в работен формат от членовете на кабинета нeколкократно в рамките на последния един месец.


Водещо е разбирането, че след като вече близо две години страната ни се намира в извънредна епидемична обстановка, към настоящия момент ситуацията се следи и управлява по предвидим начин и не е необходимо ново удължаване на срока и запазване на ограниченията за гражданите и бизнеса. 


Считано от 1 април 2022 г. отпадат въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната, свързани с:


- носене на защитна маска за лице в закрити обществени места;


- спазване на физическа дистанция;


- ограничения в броя на лицата, които могат да посещават едновременно обекти на закрито;


- ограничения при осъществяване на присъствено обучение във висшите училища; 


забрана за свиждания в болниците и социалните услуги;


- изискването към работодателите за допускане до присъствена работа при възможност на не повече от 50% от персонала.


Към момента тече договарянето на новия национален рамков договор с НЗОК, в рамките на което се обсъждат възможностите за трайно увеличение на лекарските заплати и тези на медицинските сестри, независимо от обявена епидемиологична обстановка.


Следващата седмица на законодателно ниво ще бъдат разгледани промени за предлагането на работещи решения, които да влязат в сила от 1.04. Целта е  по-доброто управление на ситуацията в системата на здравеопазването,  да се гарантира адекватното лечение на пациенти с COVID-19 и да се предвидят възможности за въвеждане на ситуационни и регионални мерки при необходимост.


Източник: vesti13 / 26 март 2022, 18:21