Публикуваме поздравителен адрес от кмета на общината, адресиран до работещите в системата на здравеопазването:


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ,


Приемете моите сърдечни поздрави по повод 7–ми април – Световния ден на здравето и професионален празник на работещите в системата на здравеопазването.


Благодаря на всички Вас – лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти и служители, работещи в системата на здравеопазването, че сте до нас – Вашите пациенти, и ни помагате за опазването на живота и съхранението на нашето здраве!


През изминалите две години – време на безпрецедентна световна пандемия, Вие влязохте в една неравна борба с нов и непознат вирус. Вашият неуморен труд, професионализъм и знания помогнаха на света да оцелее и още веднъж да докажем, че ние, хората – обединени и уверени в успеха, сме по – силни от всяка заплаха. 


Прекланяме се пред Вашия героизъм!


Пожелавам Ви щастие и успехи, както лични, така и професионални!


ИВАН ГАВАЛЮГОВ,                                                                       Кмет на община Ботевград   


07.04.2022 г.


град Ботевград