Най-висока е заплатата в Челопеч – 2 628 лева


Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи данните за средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната - това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор.


От проучването става ясно, че средната работна заплата в Ботевград е 1 250 лева. През 2019 година средната заплата бе 1 232 лева, а през 2018 година -1 175 лева.


Данните от анализа за пандемичната 2020 година показват също, че средата заплата в общи Правец е 1 065 лева, а в Етрополе - 950 лева.


Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2020 г. община Челопеч (2 628 лв.). На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2 336 лв.), следвана от Пирдоп - 1 936 лв.) и Раднево ( 1 913 лв.). Столична община е на 5-та позиция (1 913 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1 830 лв.), Девня (1 745 лв.), Елин Пелин (1 638 лв.), Панагюрище (1 528 лв.) и Божурище (1 540 лв.). За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели - водещи са общини те в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор.


Въпреки негативните икономически ефекти от пандемията през 2020 година почти във всички общини в страната се отбелязва ръст на средната работна заплата. Само в седем общини заплатите на наетите намаляват през 2020 г., като спадове има в общини като Своге и Лъки. В столичната община повишението на заплатите през 2020 г. е 9%.