Институтът за пазарна икономика оповести за пета поредна година данните от проучването си за заплатите по общини. Най-актуалните данни са за 2022 г. и показват средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в частния и обществения сектор в 265-те общини в страната.


За Ботевград средната работна заплата е 1 555 през 2022 година. За предходната 2021 година средната заплата е била 1 417 лева, а през 2020 година  - 1 250 лева.


Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите в България за 2022 г. е в община Челопеч - 3 398 лв. На второ място е средната заплата в община Козлодуй - 2 949 лв., а на трето място е изненадата тази година - община Кнежа - 2 813 лв.


На четвърта позиция е Столична община  с 2 475 лв., следвана от общините Раднево, Пирдоп и Божурище.


За поредна година прави впечатление, че най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района. В топ 10 преобладават общините от Средногорието.


В топ 25 по заплати в страната влизат Ботевград и още няколко общини от широката периферия на София - Божурище, Елин Пелин и Костинброд.


Изненадата


Със зърно и олио Кнежа изпревари София


Най-големите зърнопроизводители в страната са регистрирали в Кнежа или основната си, или спомагателни фирми. Тук е регистрирана например „Агро“ - една от големите фирми на най-големия получател на земеделски субсидии у нас - зърнопроизводителя Светлозар Дичевски, а също и фирма на съпругата му, която се занимава с фуражни култури.


В Кнежа са седалищата на десетки фирми на деветия по големина на площите зърнопроизводител у нас - Светослав Илчовски. Има и десетки фирми на името на негови роднини и близки, включително и на жена му Десислава.


В града се намира и най-големият завод за олио на „Олива“ АД. Това е седалището и на най-голямата земеделска кооперация в страната – „Зора“, която има 1 500 член-кооператори и 30 хиляди декара обработваема земя.


Кнежа е традиционно и голям производителен център за царевица. Освен че тук се намира Институтът по царевицата, от десетилетия в града се провежда и годишният празник на тази култура.