ЕЛЕКТРОМЕХАНОШЛОСЕР КИП и А


Изисквания към кандидатите:


>Средно/средно специално техническо образование, специалност - „Промишлена електроника", „Контролно-измервателни прибори и автоматика", „Автоматизация", „Комуникационни технологии" и други сродни.


> Опит на подобна позиция е предимство;


> Компютърна грамотност;


> Техническа грамотност и способност да разчита и разработва електрически схеми;


> Да притежава трета квалификационна група по електробезопасност;


> Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.


Необходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


>Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г.


Y Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


 ---------------------------------------------------------------------------------------


ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ИЗГРАЖДАНЕПОДДЪРЖАНЕ/ РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ МРЕЖИ 


Изисквания към кандидатите:


> Средно електротехническо образование;


> Опит в извършване на основните видове ремонтни работи по електрически уредби и мрежи;


> Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;


> Отговорност, прецизност и комуникативност;


> Умения за работа, както самостоятелно, така и в екип.


> Кандидатите, които притежават най-малко Ill-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи ще бъдат с предимство.


Необходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


> Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на


e-mail: jobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящо


---------------------------------------------------------------------------------------


ЕЛЕКТРОМОНТЬОР


Изисквания към кандидатите:


> Средно електротехническо образование;


> Минимум една година опит на подобна позиция;


> Кандидатите, които притежават най-малко II 1-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи ще бъдат с предимство;


> Отговорност, прецизност и комуникативност;


> Умения за работа в екип.


Необходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


> Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: iobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


---------------------------------------------------------------------------------------


инженерна геология


Изисквания към кандидатите:


• Висше образование, специалност - Хидрогеология и инженерна геология;


• Минимум една година професионален опит на подобна позиция;


• Работа с специализиран геотехнически и геоложки софтуер ще се счита за предимство;


• Владеене на английски език ще се счита за предимство;


• Отговорност, прецизност и комуникативност.


Необходими документи за кандидатстване:


• Автобиография;


• Мотивационно писмо;


• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: iobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


-------------------------------------------------------------------------------------


ИНЖЕНЕР, МИНЕН


Изисквания към кандидатите:


• Висше образование, специалност - Строителство на сгради и съоръжения;


• Минимум една година професионален опит на подобна позиция;


• Работа с MICROSOFT OFFICE (Excel, Word, PowerPoint) и AUTOCAD;


• Владеене на английски език ще се счита за предимство;


• Отговорност, прецизност и комуникативност.


Необходими документи за кандидатстване:


• Автобиография;


• Мотивационно писмо;


• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г.


Y Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


---------------------------------------------------------------------------------------


МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ОБРАБОТКА НА РУДА


Изисквания към кандидатите:


> Средно образование;


> Умения за работа в екип;


> Мотивация за работа и спазване на трудовата дисциплина.


Необходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


> Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


----------------------------------------------------------------------------------------


ОПЕРАТОР, МАНИПУЛАТОР КОМАНДЕН ПУНКТ


Изисквания към кандидатите:


> Средно образование;


> Компютърна грамотност;


> Умения за работа в екип;


> Отговорност, прецизност и комуникативност.


 Необходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


> Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


-------------------------------------------------------------------------------------- 


РАБОТНИК, РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ


Изисквания към кандидатите:


> Средно образование;


> Опит в областта на приемане и обработка на производствени отпадъци на специализирани за целта площадки;


> Свидетелство за управление на МПС, категория В;


> Свидетелство за правоспособност за работа с електро и мотокар и универсални високоповдигачи;


> Опит в работа със специализирана сортировъчна техника ще се счита за предимство.


Необходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


> Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


 Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


 Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения


 -------------------------------------------------------------------------------------


 ЗАВАРЧИК


 Изисквания към кандидатите:


> Средно техническо образование;


> Свидетелство за правоспособност по заваряване;


> Една година опит на подобна позиция ще се счита за предимство;


> Отговорност, прецизност и комуникативност;


> Умения за работа в екип.


 еобходими документи за кандидатстване:


> Автобиография;


> Мотивационно писмо;


> Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


 Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


 Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на e-mail: jobs@ellatzite-med.com до 24.06.2022 г.


 Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


 ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.


Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД.