Община Ботевград вчера обяви обществена поръчка с предмет: „Подмяна на водопроводи по ул. „Христо Ботев“, ул. „Ал. Батенберг“, ул. „17-ти ноември“ и ул. „Стамен Панчев“ в Ботевград“. С реализирането на проекта се предвижда подобряване на водоснабдителната инфраструктура на вътрешно-градски улици в град. Целта е намаляване на водните загуби, драстично намаляване броя на авариите по водопроводите и подобряване качеството на подаваната вода по следните улици:


- ул. „Христо Ботев“ в участъка от бул. „3-ти март“ до ул. „Иван Вазов“,


- ул. „Ал. Батенберг“ в участъка от ул. „Цар Самуил“ до ул. „Хан Аспарух“,


- ул. „Ал. Батенберг“ в участъка между ул. „Славейков“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, 


- ул. „17-ти ноември“ в участък от бул. „България“ до ул. “Сан Стефано“,


- ул. „Стамен Панчев“ в участъка от бул. „България“ до ул. “Сан Стефано“.


С реализацията на настоящата обществена поръчка ще се постигне социален, икономически и екологичен ефект.


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 266 666,66 лв. без ДДС, Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 24 юни 2022 г.


Още информация ще откриете ТУК