Фирма „Прайм и Ко” е заявила официално инвестиционното си намерение да разкрие микропредприятие за производство на пиво в Ботевград. То ще се намира на площадката на „Микроелектроника” в помещение, което досега се е използвало като кафе-аперитив.
Производството ще става във варилна инсталация 200 L, при която вареното става в един съд, но самото производство има няколко етапа. Отпадъчните малцови трици ще се компостират в имот в Трудовец, става ясно от  заявеното инвестиционно намерение.
За производството ще се използва вносен малц.  Първият етап на производството е смилане на малца, от който се произвежда пивната мъст. Следва първична и вторична ферментация, като първичната е между 4 и 7 дни.
Минималният срок за отлежаване на пивото няма да по-малък от 30 дни.
Крайният продукт ще се предлага само като наливна бира за заведения без филтрация и пастьоризация.
Плановете са годишното производство да бъде около 40 000 литра бира.
Производството на пиво е чиста технология, няма опасност от отделяне на вредни емисии или замърсяване на околната среда.
Собственикът на фирма „Прайм и Ко” е заявил също и намерението си да създадне „Опитно стопанство за хмел и трайни насаждения” в землището на Трудовец на площ от около 10 декара. В стопанството ще бъдат засадени  няколко вида хмел, за да се прецени кой сорт е най-подходящият за региона. Хмелът е многогодишно растение, чийто стъбла достигат височина 8-10 метра. Той дава плод на третата година. Шишарките се берат в края на август, началото на септември.
В инвестиционното намерение на собственика се посочва също, че в хмеловото стопанство ще бъде изграден и тръбен сондажен кладецен за напояване. Дълбочината му ще бъде 100 метра, а според първоначалните разчети кладенецът може да бъде изграден за 40 дни.