От началото на тази седмица започнаха строителните дейности по изграждането на супермаркет на търговска верига „Lidl“ в Ботевград.


Според информационната табела на строителния обект, предстои да бъде построен „Супермаркет „Лидъл“, за обществено обслужване, магазини, офиси и паркинг“.


Строителните дейности се извършват от софийското акционерно дружество „БС конструкция“, като планираната продължителност на работа на обекта е 175 дни. Охраната е поверена на „Алфа груп – секюрити“ ООД – Благоевград.


Теренът, на който се изгражда супермаркета, се намира срещу Държавно горско стопанство "Ботевград". 


Междувременно от "Лидъл" набират работна ръка за търговския обект в нашия град.